הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1070
תאריך פרסום: 07/03/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

אוש​רה התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל לרכישת רכב בתנאים זהים לאלו של החשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 07/03/2021