הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1074

מספר: H1074
תאריך פרסום: 02/05/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​אושרה התקשרות עם החברה שתזכה במכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת סולר ובנזין למשרדי ממשלה ויחידות סמך בתנאים זהים לאלה של מכרז החשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/05/2021