הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1078
תאריך פרסום: 25/05/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

וע​דת המכרזים אישרה התקשרות עם החברה לצורך קיום מחוזיאדה לשנת 2021

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 25/05/2021