הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1088
תאריך פרסום: 05/10/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/10/2021