הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1093
תאריך פרסום: 08/11/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

וע​דת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 08/11/2021