הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1110
תאריך פרסום: 02/01/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אושרה התקשרות לצורך מגוון שירותים המסופקים על ידי לשכת העיתונות הממשלתית.​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/01/2022