הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1130
תאריך פרסום: 01/03/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אושרה התקשרות עם החברה שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה  בתנאים זהים לאלה של מכרז החשכ"ל​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 01/03/2022