הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת מסכי מחשב עבור משרדי הממשלה

מספר: H1127
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים מאשרת אימוץ מכרז מרכזי 17-2021 לאספקת מסכי מחשב עבור משרדי הממשלה

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 23/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023