הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת האינטרנט

מספר: H1128
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים מאשרת אימוץ מכרז מרכזי 10-2021 לאספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת האינטרנט עבור משרדי ממשלה

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 23/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023