הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חניה לעובדי הבנק בחניון הלאום

מספר: H1143
תאריך פרסום: 06/12/2023
תאריך עדכון: 06/12/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/12/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/12/2023