הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא כללי החשבונאות והדיווח המקובלים בארצות הברית

מספר: H1100
תאריך פרסום: 08/06/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/07/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023