הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ חשבונאי בנושאים ייחודיים לבנקים מרכזיים

מספר: H1117
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 03/09/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023