הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי למאגר BankFocus

מספר: H1129
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 29/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023