הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי לעיתונים

מספר: H1099
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/05/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023