הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת לניהול ויישום תהליכי אוטומציה ובקרות על ידי שימוש בטכנולוגיית RPA

מספר: H1080
תאריך פרסום: 25/05/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 03/03/2024 בשעה 14:11
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023