הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקת שירותי ביול דואר, שירותי דיוור (בעיקר בתחום "השמור" שאינו כמותי) לגורמים שונים בארץ ובחו"ל

מספר: H1092
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023