הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת נתוני גילוי נאות ונתוני שערי מסחר במסגרת המסחר השקלי, שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות מהבורסה לניירות ערך בתל אביב

מספר: H1078
תאריך פרסום: 25/05/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 31/01/2024 בשעה 13:50
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023