הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, אספקה והתקנה של ציוד תקשורת פסיבי וביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי

מספר: H1098
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

אושרה התקשרות עם החברה שזכתה במכרז חשכ"ל 3-2020

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/05/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023