הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מוצרים של צדדים שלישיים המשלימים את פעילות בנק ישראל בענן

מספר: H1107
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ (המשלימה לספק המקומי) לאחר שנדונה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/08/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023