הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מידע ממודעות למכירה ולהשכרה של דירות למגורים

מספר: H1104
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 05/07/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023