הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנויים לכלי לימודי FSI CONNECT

מספר: H1124
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 23/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023