הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי תמיכה ושירותי מומחה מקומיים בישראל למערכת (Alliance Messaging Hub) AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT

מספר: H1158
תאריך פרסום: 07/03/2024
תאריך עדכון: 07/03/2024
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 07/03/2025 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/03/2024