הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תחזוקה שנתית, ליווי, ייעוץ ורכישת תוצרים ייחודיים של SWIFT, הנדרשים לצורך אימוץ ועמידה בתקני החברה

מספר: H1070
תאריך פרסום: 07/03/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 05/12/2023 בשעה 12:48
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023