הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לאספקת פתרון לגילוי כתבי עת וספרים אלקטרוניים

מספר: 14/15
תאריך פרסום: 02/04/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 01/04/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023