הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לאספקת שירותי תחזוקה בבנייני הבנק

מספר: 44/13
תאריך פרסום: 15/08/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/08/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023