הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי חניה בתל אביב

מספר: 05/14
תאריך פרסום: 23/01/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/01/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023