הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע

מספר: 39/14
תאריך פרסום: 27/10/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/09/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023