הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום פיתוח כשרונות ניהוליים ומקצועיים

מספר: 50/12
תאריך פרסום: 20/12/2012
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/12/2012 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023