הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון

מספר: 08/18
תאריך פרסום: 16/12/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/12/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023