הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי סינון והתאמה ביטחונית

מספר: 34/18
תאריך פרסום: 28/10/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2018 בשעה 23:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023