הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של תוכנת BackBox מתוצרת חברת Safeway

מספר: 49/13
תאריך פרסום: 07/10/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 07/10/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023