הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישת כלי רכב

מספר: 21/15
תאריך פרסום: 18/05/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/05/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023