הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישת מלגזות וציוד הרמה

מספר: 17/19
תאריך פרסום: 27/05/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 27/05/2019 בשעה 00:00