הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 09/22 לאספקת כתבי עת

מספר: 09/22
תאריך פרסום: 20/10/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/10/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023