הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 1/23 לאספקת ריהוט לספריה

מספר: 1/23
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/02/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023