הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 1/24 למתן שירותי יעוץ בתחום אבטחת האיכות בניהול פרויקטים טכנולוגיים ) PMO )

מספר: 01/24
תאריך פרסום: 29/01/2024
תאריך עדכון: 25/02/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, מחשוב

18.02.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 בפברואר 2024 בשעה 12:00

21.02.2024- עודכנו מסמכי המכרז ונוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

25.02.2024- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 05 במרץ 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/03/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/02/2024