הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי מספר 14/20 לביצוע עבודות שיפוץ ולאספקת שירותי תחזוקה למעליות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023