הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 15/23 לאספקת שירותים בתחום פיתוח אפליקציות

מספר: 15/23
תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/07/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023