הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/22 להתקנת 2 לוחות חשמל כגיבוי לחוות שרתים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023