הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23 לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה למערכת ניהול זהויות (IdM)

מספר: 17/23
תאריך פרסום: 03/05/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/06/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023