הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 2/21 לביצוע עבודת השוואה בנושא שירותים בנקאיים

מספר: 2/21
תאריך פרסום: 18/03/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/03/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023