הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 2/23 לאספקת שירותים מקצועיים בנושא MICROSOFT 365

מספר: 2/23
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 27/04/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023