הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 2/24 לביצוע עבודות דפוס

מספר: 2/24
תאריך פרסום: 16/01/2024
תאריך עדכון: 21/02/2024
תחומים: כללי ואחר, לוגיסטיקה ובינוי

18.02.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 בפברואר 2024 בשעה 12:00

עודכנו מסמכי המכרז

נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

21.02.2024- עודכן סעף 1.1 בחלק ד במסמכי המכרז

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 29/02/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/02/2024