הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 24/23 לאספקת שירותי יעוץ בתחום מערכות מידע

מספר: 24/23
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 03/08/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023