הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 25/23 לבדיקות סקר רפואיות תקופתיות

27.06.2023:
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 06 ביולי 2023 בשעה 12:00
מספר: 25/23
תאריך פרסום: 16/05/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/07/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023