הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 27/20 לאספקת שירותי הקלטה ותמלול

מספר: 27/20
תאריך פרסום: 27/10/2020
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 27/10/2020 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023