הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 28/23 לאספקת ריהוט לספריה

מספר: 28/23
תאריך פרסום: 30/03/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/05/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023