הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 30/21 למתן שירותי הובלה ושינוע

מספר: 30/21
תאריך פרסום: 28/07/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/07/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023