הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 31/23 לאספקת מערכת לניהול הביקורת הפנימית וניהול סיכונים

מספר: 31/23
תאריך פרסום: 03/09/2023
תאריך עדכון: 28/01/2024
תחום: מחשוב

14.09.2023: לנוחות המציעים, קיים תרגום לאנגלית של מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי המסמך המתורגם מועבר כשירות של הבנק, לנוחות המציעים בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח שפורסם בעברית. אין למלא ואין לצרף את המסמך המתורגם לאנגלית למסמכי ההצעה. במקרה שהמסמך המתורגם יוגש בטעות לצד הנוסח העברי, הבנק יתעלם מהנוסח באנגלית ויבדוק רק את הנוסח בעברית 19.09.2023- פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 בנובמבר 2023 בשעה 12:00

17.10.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הברה נדחה ליום 07 בדצמבר 2023 בשעה 12:00, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

29.11.2023- פורסם קובץ מענה נוסף לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 בינואר 2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 07 בינואר 2024 בשעה 12:00

03.12.2023- פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה מתורגם לאנגלית

27.12.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

04.01.2024- פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז בשפה האנגלית

11.01.2024- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

23.01.2024- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה באנגלית ומסמכי מכרז מעודכנים באנגלית

28.01.2024- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה בעברית ובאנגלית, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 07 בפברואר 2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 07/02/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/01/2024