הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 41/21 לאספקת שירותי הסעדה ושירותי מזון נוספים

מספר: 41/21
תאריך פרסום: 14/09/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/09/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023